Mark Wilkinson

on 11 říjen 2013

Komentář Marka k novému CD

 

"I was very honoured to be asked to work for the legendary band KREYSON, on
this their return to the main stage. From their first album 'Angel On The
Run' - to this, they have forged a truly unique sound.
The archangel has returned!"

Mark Wilkinson

Byl jsem velmi poctěn oslovením spolupracovat s legendární skupinou
KREYSON na jejím návratu na hlavní scénu. Od prvního alba "Anděl na útěku"
až k tomuto, vytvořili opravdu jedinečný zvuk.
Archanděl se vrátil!


Mark Wilkinson